IELTSda asosan 3 turdagi insholar yoziladi:

1. Opinion/ Argument essay

2. For- against/discussion essay

3. Problem solution essay

Quyida Opinion essay (fikr inshosi) yozish bo'yicha strukturani ko'rib chiqamiz.

Introduction (Kirish qismi)

 1. Background sentence (mavzuga oid umumiy bir gap)
 2. Detail background sentence (paraphrasing topic sentence-mavzuni boshqa so’z bilan ifodalash)
 3. Thesis (mavzu bo’yicha sizning fikringiz)
 4. Outline (keying paragriflarda nima haqida gapirasiz)

Main body (Asosiy qism)

   Supporting paragraph 1

 1. Paragraph sentence ( ushbu paragrifning bosh mavzusi nima?)
 2. Example (paragrif mavzusiga doir namuna)
 3. Discussion (namunaning naqadar mavzufa aloqadorligini/ahamiyatini muhokama etasiz)
 4. Conclusion ( paragrif bosh mavzusi o’z fikrimizni asoslaganini eslatib o’tamiz)

   Supporting paragraph 2

 1. Paragraph sentence ( ushbu paragrifning bosh mavzusi nima?)
 2. Example (paragrif mavzusiga doir namuna)
 3. Discussion (namunaning naqadar mavzufa aloqadorligini/ahamiyatini muhokama etasiz)
 4. Conclusion ( paragrif bosh mavzusi o’z fikrimizni asoslaganini eslatib o’tamiz)

Summary (Xulosa)

 1. Overall (paraphrasing supporting paragraphs sentences- asosiy qismdagi fikrlarni xulosalaymiz)
 2. Restatement of thesis ( o’z fikrini qayta boshqa so’zlar bilan bayon etish)
 3. Prediction/ Recommedation (mavzuga oid tavsiyalar beriladi yoki kutuvlar aytiladi)